MEB'den Türkçe müfredatında köklü değişiklik

Eğitim 16 Ocak 2017 12:10
Videoyu Aç MEB'den Türkçe müfredatında köklü değişiklik
A
a

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) kamuoyunun görüşüne sunulan ilkokul ve ortaokul Türkçe müfredat programında köklü değişikler yapıldı.

     AA muhabirinin kamuoyuna açıklanan yeni ilkokul ve ortaokul Türkçe müfredatından ve eğitim uzmanlarının görüşlerinden derlediği bilgilere göre, 21. yüzyıl becerileri yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, yansıtıcı düşünme, dijital yetkinlik, estetik duyarlılık içerecek şekilde yeniden yapılandırıldı.

Program ayrıca medya okuryazarlığını da ön plana çıkaran bir anlayışla güncellendi. Programda yer alan dijital içeriklerde, "içindekiler" ve "sözlük" bölümlerini kullanabilme, çoklu medya kaynaklarının güvenilirliğini sorgulama, yazdıklarını çoklu medya kaynaklarını kullanarak paylaşma, bir eserin yazılı metni ile medyadaki sunumunu karşılaştırma ve çoklu medya kaynaklarındaki mesajları anlama ve değerlendirme gibi kazanımlar aynı zamanda bilinçli bir medya okur yazarı olmayı gerektiren beceriler arasında sıralandı.

Birinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar daha önceki müfredatta toplam 494 olan Türkçe müfredat kazanımları, yeni müfredatta 366'ya indirilerek, sadeleştirildi.

Buna göre, Türkçe derslerinde program genelinde, öğrencilerin eleştirel ve yaratıcı düşünme becerisini geliştirmek için okuma ve yazma kazanımlarını ön plana çıkaracak değişiklikler yapıldı. Müfredatın genelinde sadeleştirilen dil bilgisi konuları, günlük iletişimdeki beceriler esas alınarak yeniden düzenlendi.

Türkçe Dersi Öğretim Programı'nda Türkçe öğretiminin yanında, düşünme, anlama, sıralama, sınıflama,sorgulama, ilişki kurma, eleştirme, tahmin etme, analiz-sentez yapma, değerlendirme gibi zihinsel becerilerin geliştirilmesi amaçlandı. Birinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar kazanımların yapısı ve hiyerarşisi, öğrencilerin "sözlü iletişim", "okuma" ve "yazma" alanlarında temel becerileri kazanmaları ile birlikte üst düzey bilişsel becerileri geliştirecek şekilde yeniden planlandı.

Programda ayrıca okuma ve yazma becerisinin geliştirilmesinin yanında alışkanlığa dönüştürülmesine yönelik kazanımlara da yer verildi. Yazma becerisinin alışkanlığa dönüştürülebilmesi için planlı yazma etkinliklerinden ziyade özellikle ilk sınıflarda öğrencilerin duygu ve düşüncelerini serbest bir şekilde ifade etmelerini amaçlayan yaratıcı yazma yaklaşımları dikkate alındı.

Sözlü iletişim öğrenme alanıyla öğrencilerin duygu ve düşüncelerini hazırlıklı ve serbest konuşmalar yaparak, ifade edebilmesinin yanında günlük iletişimde de gerekli olan nezaket kuralları ile demokrasi ve hoşgörü değerlerini içselleştirecek şekilde benimsemesi öngörüldü.

- PISA ve PIRLS müfredatta

İlkokulun ilk yıllarında öğrencilerden sözlü iletişim alanında kurallara uyarak konuşma beklenecek, sonraki yıllarda topluluk önünde konuşmalar veya sunumlar için hazırlık yapmaları, konuşmasını hazırlamak için okuduklarına atıf yapma, konuşma ve tartışma içinde ana fikri belirleme, sorgulama, konuyu özetleme gibi sarmal bir şekilde ilerleyen bir kazanım hiyerarşisi oluşturuldu.Türkçe dersi müfredatında okuduğunu anlama becerisini geliştirmeye yönelik kazanım ve açıklamalar, PISA ve PIRLS gibi uluslararası sınavlarda ölçülen becerileri yansıtacak şekilde yapılandırıldı.

Buna göre, Türkçe derslerinde öğrencilerin metin içerisinde açıkça verilen bilgiler doğrultusunda bilgiyi bulma, bilgileri sıralama ve gruplandırma gibi basit düzeyde işlemler dışında, eleştirel düşünme, soyut düşünme, analitik düşünme, elde edilen bilgiler ile gerçek hayat arasında ilişkiler kurabilme gibi daha üst seviyedeki becerilerin gelişmesine de olanak sağlandı.

Güncellenen Türkçe Dersi Öğretim Programı'nda yer alan "Duygu, düşünce ve isteklerini ifade etme, iletişimde dinlemenin önemini kavrama, iş birliği yapma, grup çalışmalarına etkin bir şekilde katılma, paylaşma, kitle iletişim araçlarındaki bilgileri sorgulama, etkili bir iletişim kurmak için gerekli hususları fark etmeye" yönelik konuşmalarda nezaket kurallarını uygulama, başkalarını dinleme, konuşmasında uygun hitap ifadeleri kullanma, başkalarının sözünü kesmeme, konuşmanın bitmesini bekleme, akış içinde söz alarak konuşmaya katılma, karşısındakini saygıyla ve sabırla dinleme gibi kazanımlar günlük yaşamla ilişkilendirildi. Bu sayede Türkçe dersinin günlük yaşam becerilerini de geliştirerek öğrencileri hayata hazırlamada önemli rol üstlendi.
(AA)
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

hava durumu HAVA DURUMU
arşiv HABER ARŞİVİ
Scroll Ad 300x250
Bu habere bakınız! Kapat

Ailece Hayati Eglenceyi Bilgiyi Paylasmak İçin Video İzle