MEB müfredatı ana metni güncellendi

Eğitim 21 Ocak 2018 20:30
Videoyu Aç MEB müfredatı ana metni güncellendi
A
a

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise müfredatının düzeltilmesi işlemleri kapsamında, öğretim programlarının ana felsefesini içeren metin güncellendi.

MEB,Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca, tüm eğitim  kademelerindeki 51 ders ve 176 sınıf düzeyinde güncellenen müfredat, "http://mufredat.meb.gov.tr" internet sitesinden kamuoyuyla paylaşıldı.

Buna göre, eğitim paydaşlarından gelen görüşler doğrultusunda, öğretim  programlarının ana felsefesini içeren metin güncellenerek, tüm programlar için ortak bir giriş metni hazırlandı.

Bilim ve teknolojide yaşanan hızlı değişimin, bireyin ve toplumun  değişen ihtiyaçlarının, öğrenme öğretme teori ve yaklaşımlarındaki yenilik ve  gelişmelerin bireylerden beklenen rolleri de doğrudan etkilediği vurgulanan  metinde, bu değişimin, bilgiyi üreten, hayatta işlevsel olarak kullanabilen,  problem çözebilen, eleştirel düşünen, girişimci, kararlı, iletişim becerilerine  sahip, empati yapabilen, topluma ve kültüre katkı sağlayan niteliklerdeki bir  bireyi tanımladığına işaret edildi.

Bu nitelik dokusuna sahip bireylerin yetişmesine hizmet edecek öğretim  programlarının salt bilgi aktaran bir yapıdan ziyade, bireysel farklılıkları  dikkate alan, değer ve beceri kazandırma hedefli, sade ve anlaşılır bir yapıda hazırlandığı belirtilen metinde, bu amaç doğrultusunda bir taraftan farklı konu  ve sınıf düzeylerinde sarmal bir yaklaşımla tekrar eden kazanımlara ve  açıklamalara, diğer taraftan bütünsel ve bir kerede kazandırılması hedeflenen  öğrenme çıktılarına yer verildiği bildirildi.

Metinde, üst bilişsel becerilerin kullanımına yönlendiren, anlamlı ve  kalıcı öğrenmeyi sağlayan, sağlam ve önceki öğrenmelerle ilişkilendirilmiş, diğer disiplinlerle ve günlük hayatla değerler, beceriler ve yetkinlikler çevresinde bütünleşmiş bir öğretim programları toplamının oluşturulduğu kaydedildi.

Eğitim sisteminin temel amacı

Öğretim programlarının, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 2.  maddesinde ifade edilen "Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları" ile "Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri" esas alınarak hazırlandığı aktarılan metinde, eğitim  ve öğretim programlarıyla sürdürülen tüm çalışmaların okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim seviyelerinde birbirini tamamlayıcı bir şekilde belirtilen amaçlara  ulaşmaya yönelik olduğu vurgulandı.

Metinde, eğitim sisteminin temel amacının, değerler ve yetkinliklerle  bütünleşmiş bilgi, beceri ve davranışlara sahip bireyler yetiştirmek olduğu  belirtildi.

Değerlerin, toplumun milli ve manevi kaynaklarından damıtılarak dünden  bugüne ulaşan ve yarınlara aktarılan "öz miras" olarak tanımlandığı metinde, yetkinliklerin ise bu mirasın hayata ve insanlık ailesine katılmasını ve katkı vermesini sağlayan eylemsel bütünlükler olduğu kaydedildi.
Öğretim programlarında 10 "kök değer" yer aldı.

Bir toplumun geleceğinin, değerlerini benimsemiş ve bu değerleri sahip  olduğu yetkinliklerle birleştirip hayata geçirmiş insanlara bağlı olduğunun altı  çizilen metinde, bu kapsamda eğitim sistemindeki her bireye, uygun ahlaki kararlar alma ve bunları davranışlarında sergileme yeterliliği kazandırılmasının amaçlandığı bildirildi.

Eğitim sisteminin, sadece akademik açıdan başarılı, belirlenmiş bazı  bilgi, beceri ve davranışları kazandıran bir yapı olmadığı belirtilen metinde,  "kök değerlere" vurgu yapıldı.

"Kök değerler" müfredatta "adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim,  sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik" olarak  belirlendi. Bu değerler, öğrenme öğretme sürecinde, hem kendi başlarına hem  ilişkili olduğu alt değerlerle hem de öteki kök değerlerle birlikte ele alınacak.

Yetkinlikler de belirlendi

Metinde, öğrencilerin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde, kişisel,  sosyal, akademik ve iş hayatlarında ihtiyaç duyacakları beceri yelpazeleri olan  yetkinliklerin, "anadilde iletişim", "yabancı dillerde iletişim", "matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinlikler", "dijital yetkinlik",  "öğrenmeyi öğrenme", "sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler", "inisiyatif  alma ve girişimcilik", "kültürel farkındalık ve ifade" olduğu kaydedildi.

Her insanın birbirinden farklı olması sebebiyle, öğretim  programlarının ve buna bağlı olarak ölçme ve değerlendirme sürecinin "herkese  uygun", "herkes için geçerli ve standart" olmasının, insanın doğasına ters olduğu belirtilen metinde, öğretmenlerden özgünlük ve yaratıcılık beklendiğine işaret  edildi.

Metinde, öğretim programlarında ölçme ve değerlendirmeye ilişkin,  "Ölçme ve değerlendirme çalışmaları öğretim programının tüm bileşenleri ile azami  uyum sağlamalı, kazanım ve açıklamaların sınırları esas alınmalıdır. Öğretim programı, ölçme sürecinde kullanılabilecek ölçme araç ve yöntemleri açısından  uygulayıcılara kesin sınırlar çizmez, sadece yol gösterir." ifadesi kullanıldı.

Programlar 2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanacak

Öğretim programlarının, insan gelişiminin belirli bir dönemde  sonlanmadığı ve gelişimin hayat boyu sürdüğü ilkesiyle hazırlandığı belirtilen  metinde, programlarda, her yaş döneminde, bireylerin gelişim özellikleri çerçevesinde destekleyici önlemler alınması önerildi.

Gelişim evreleri ve bireylerin gelişim özelliklerinin farklılıklar  gösterdiği aktarılan metinde programların amaç ve kazanımlarını gerçekleştirme  sürecinde gerekli uyarlamaların öğretmen tarafından yapılmasının beklendiği ifade edildi.

Programların tüm derslerde ve bütün sınıflarda uygulanmasına 2018-2019  eğitim öğretim yılı itibarıyla geçilecek ve sonrasında yapılacak izleme değerlendirme sonuçlarına göre gerekli güncellemeler yapılacak. Böylelikle, programların gelişmeler ve bilimsel, sosyal, teknolojik ihtiyaçlar çerçevesinde sürekliliği sağlanacak.
Kaynak:milliyet.com.tr
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

hava durumu HAVA DURUMU
arşiv HABER ARŞİVİ
Scroll Ad 300x250
Bu habere bakınız! Kapat

Ailece Hayati Eglenceyi Bilgiyi Paylasmak İçin Video İzle