Yasin ve Fetih Sureleri ve Mucizeleri

Dini Bilgiler11 Ocak 2015 17:53
Yasin ve Fetih Sureleri ve Mucizeleri
A
a

Yasin ve Fetih Surelerinin mucizeleri ve Kabe İmamı Mahir Efendi'nin güzel okuması ve yaklaşık anlamını videolardan izleyebilirsiniz.

YASİNİ ŞERİF SURESİ HAKKINDA PEYGAMBERİMİZ(S.A.V.)'IN HADİSİ ŞERİFLERİ

Resulü Ekrem (sav.) Sure-i Yasin hakkında:

"Yasin,Kur'an'ın kalbidir.Muhakkak o,bütün dertlere devadır."

"Geceleri Yasin'i okumak,sanki Kur'an-ı yedi defa hatmetmek gibidir."

"Yasin ne niyet için okunursa,o şey meydana gelir" 

    Sabah ve akşamları okunması daha tesirlidir.Kırk bir Yasin ne niyet için okunursa okuyan kimsenin muradı hasıl olur.Bu kırk bir Yasin yedi güne bölünerek sabah namazından sonra okunursa daha tesirli olur.

"Allah Teala'nın rızası için geceleyin Yasin'i okuyan kimse affolunur."

"Sure-i Yasin'i geceleri okuyan kimseye Kur'an'ı yedi defa okumuş gibi ecir verilir."

"Cuma geceleri Sure-i Yasin'i okuyan kimse,mağfireti ilahiyyeye nail olduğu halde sabahlar."

"Kim Sure-i Yasin ve Sure-i Duhan'ı Cuma geceleri okursa,mağfiret olunduğu halde sabahlar."

"Sabahladığında Sure-i Yasin'i okuyan kimseye o günün kolaylık ve sevinci verilir,akşamladığı vakit okuyan kimseye sabaha kadar o gecenin kolaylık ve sevinci verilir.Cennet ehlinden Kur'an ref edilir,ondan birşey okumazlar.Ancak Taha ve Yasin'i okurlar."

"Her şeyin bir kalbi vardır. Kur'an'ın kalbi ise Sure-i Yasin'dir.Kim onu gündüzleri okursa,bütün sıkıntılarına karşı kafi gelir.Kim geceleri okursa bütün günahları affedilir."

"Sure-i Yasin'i akşamladığı vakit okuyan kimse ferah içinde sabahlar,sabahladığı vakit okursa ferah içinde akşamlar."

"Sure-i Yasin'i sabahleyin okuyan kimseye o günün sultanlığı(manevi olarak) verilir.Akşamları okuyana ise o gecenin sultanlığı verilir."

"Sure-i Yasi'i okuyan kimseye yirmi (nafile) hac sevabı verilir."

"Her şeyin bir kalbi vardır.Kur'an'ın kalbi ise Sure-i Yasin'dir.Yasin'i bir defa okuyan kimseye (içinde Yasin bulunmayan) on hatim sevabı verilir."

 "Kur'an'da bir sure vardır.Allah Teala katında ona aziz diye isim verilmiştir.O'nu okuyan ise Allah Teala yanında şerif diye çağrılır. O'nu okuyan kıyamet günü Rabia ve Mudardan (kabilelerinden) daha çokları hakkında şefaat eder.O,Sure-i Yasin'dir."


"Muhakkak ki Kur'an'da bir sure vardır.Kendisini çok okuyana şefaat eder. Dinleyen ise mağfiret olunur. Dikkat edin.O,Sure-i Yasin'dir. Sure-i Yasin'e Tevrat'ta müimme denilir."(Ya Resulüllah müimme ne demektir? diye sorulduğunda) Resulü Ekrem:Sahibine dünya ve ahiret hayatını umumileştirir, ondan ahiret korkularını giderir. Ve her hayırlı işini gaza eder. Kim O'nu okursa yirmi (nafile) hac sevabı verilir.Kim O'nu dinlerse sanki Allah yolunda bin dinar sadaka vermiş gibi ecre nail olur. Kim O'nu yazar da suyunu içerse içinden her çeşit hastalığı çıkarır,içine bin tane nur,bin yakin,bin rahmet,bin refet,bin hidayet girer. Ondan bütün hastalıklar ve sıkıntılar çıkarılır."

"Sure-i Yasin'i ölmek üzere olan kimsenin üzerine okuyun." "Sure-i Yasin ölümü yaklaşan hastanın yanında okunursa Allah Teala onun can vermesini hafifletir."   

"Her hangi biri ölmek üzere bulunan kimsenin baş ucunda Sure-i Yasin okunursa Allah Teala ona(ruhunu teslim etmesinde ) kolaylık verir."

"Üzerine Sure-i Yasin okunan mevtanın azabı hafifler."

"Her kim her Cuma günü annesinin,babasının veya bunlardan birinin kabrini ziyaret eder de baş ucunda Sure-i Yasin okursa okuduğu her harfi adedince onlar mağfiret edilir."

"Kabristana giren kimse oradaki mevtaların üzerine Sure-i Yasin'i okursa,Allah Teala okunan Yasin hürmetine onların azabını hafifletir.Okuyan kimseye de harflerinin adedi kadar ecir verilir."


FETHİ SÜRESİNİN FAZİLETLERİ

 Zayıf kimse Fetih Suresini çokça okursa güçlenir. Zillete düş müş kimse okursa izzet ve şeref bulur. Mağlub olmuş kimse okursa yardım görür. Sıkıntıda olan okursa Allah onun işlerini kolaylaştırır. Borçlu olan okursa borcu ödeme imkanına kavuşur. Zindanda olan okursa kurtulur. Gam ve kedere boğulmuş kimse okursa, Allahü Teala lütuf ve keremiyle onun gam ve kederini kaldırır.

Diğer bir rivayette ise: Üzerine güneş doğan her şeyden benim için daha hayırlıdır.buyuruluyor. bni Mes'ud (R.A.) diyor ki: Resulüllah (S.A.V.) Efendimiz'in şöyle buyurduğu bana kadar ulaştı: "Ramazan'ın birinci gecesinde kim nafile namaz kılıp namaz içinde Fetih sure­sini okursa, Allahü Teala o kimseyi bütün sene korur."Yardım Allah'tandır. (Ruhul Beyan Tefsiri )

Ebu Said el-Hudri (R.A.) ile Ebu Hüreyre (R.A.)'den yapılan rivayete göre ise Resulüllah (S.A.V.) Efendimiz'in şöy­le buyurduğu tesbit edilmiştir :"Ramazan'ın birinci gecesi iki rek'at namaz kılınır. Her rek'atinde Fatiha ve İnna Fetahna sureleri okunur. Selam ve­rildikten ve İnna enzelna suresi on defa okunduktan sonra da Peygamber'e (S.A.V.) on defa salat ü selam getirilir." (İhya Ulumiddin)Ariflerden bazısı şöyle demiştir: "Ramazan hilali görüldüğünde (Ramazanın birinci gecesi kasdediliyor) Fetih suresini okuyan kimseye Cenab-ı Allah o sene rızık kapılarını genişletir. Bu sureyi her gece okumaya devam eden kimse, rüya­sında Resulüllah (S.A.V.) Efendimiz'e biat etme mazhariyetine erişir ve böylece Bey'atü'r-Rıdvan sevabına nail olur. Allah onu Bey'atü'r-Rıdvan ashabıyla haşreder ve kendisine dünya ve ahiret hayırlarından bir nice kapıları açar.

Fetih suresi, arzulanan herhangi bir şeye kavuşmak için okunur. Korkulan herhangi bir şey'i defetmek için de okunur.

Ancak şu tertibe riayet edilmesi gerekir: Üç gün içinde yirmi bin defa veya kırk bir defa okunur. Bu sayının üç, beş ya da yedi gün içinde tamamlanması da tavsiye edilmiştir.


Fetih suresinin özelliklerinden biri de şudur :
İmam Fahruddin Razi (R.A.) diyor ki:
Cuma namazından sonra sünnetler de tamamen kılınıp tamamlanınca Fetih suresi yedi defa okunur. Sonra da Fettah ism-i şerifi bu surenin Ebced hesabiyle harfleri sayısınca (ki bu 483 sayısını göster­mektedir) söyler ve bu tertibe sair günlerde öğle namazından sonra ikinci cuma gelinceye kadar devam eder. Bunu yaparken de ara yerde dünya sözü söylemez ve dünya işleriyle meşgul olmaz Yedi gün böylece tamamlanınca maksad yerine gelmiş olur. O kimse arzusuna erişir. Arzu ettiği şeyler Allah'ın lutfu keremiyle ona baş eğmiş olur..
1000
icon
Aysu 8 Ağustos 2018 16:45

İlk yorum

0 2 Cevap Yaz
hava durumu HAVA DURUMU
arşiv HABER ARŞİVİ
Scroll Ad 300x250
Bu habere bakınız! Kapat

Ailece Hayati Eglenceyi Bilgiyi Paylasmak İçin Video İzle